původní imerzivní projekt stejnojmenného uskupení

19. května 2016 – 31. května 2018

*

Přijměte pozvání do Tančírny Fraxos a vstupte
skrze ní do tajemné minulosti dávno zaniklého městečka
jménem Pomezí kdesi v Lužních horách.
Objevte něco z minulosti její i samotného Pomezí.

Představení Pomezí má formu tzv. imerzivního divadla.
V tomto typu divadla se divák může sám a svobodně pohybovat
po rozlehlém domě a vybírat si komu nebo čemu bude věnovat
svou pozornost. Ať už sleduje postavy či spíše prozkoumává
detaily a skrytá zákoutí prostoru, postupně se před ním
odkrývá záhadná minulost zaniklého města.

Záštitu hlavního města Prahy pro akci přejala MgA. Eliška Kaplický Fuchsová,
předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
a záštitu Městské části Prahy 8 zástupce starosty MgA. Petr Vilgus, PhD.