Přijďte strávit necelé tři hodiny do ztraceného světa Pomezí, městečka, které se nacházelo na česko-polsko-německém pohraničí. Městečka, které zaniklo, ale jež zanechalo stopy své existence ve fotografické sérii z ateliéru zdejšího fotografa Andráše Kakkuka. Nikdo až do nedávné doby netušil, kde by se tyto jedinečné fotografie mohly nacházet...

*

19. května 2016 – 31. května 2018

*

~ inscenace byla oceněna ~

Cena divadelní novin
Alternativní divadlo
2016/2017

Cena divadelní kritiky
Scénografie
2016

Pocta festivalu ...příští vlna/next wave...
Projekt roku
2016

*

~ ohlasy ~

Imerzivní divadlo
(ČT, Gejzír 8. března 2018)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gejzir/218562235000004/

Pocítit prostor
(Kateřina Veselovská, Svět a divadlo 3/2017: 23–28)

Svědectví o jedné zaniklé vesnici
(Jana Soprová, Scéna 20. června 2016)
http://www.scena.cz/index.php?d=1&o=1&c=27595&r=10

Na Pomezí reality
(Veronika Boušová, Divadelní noviny 28. září 2016)
http://www.divadelni-noviny.cz/festival-obnazenych-a-vyvrzenych-no-8

Pomezí divadla a reality
(Eliška Poláčková, Kritické theatrum 31. října 2016)
http://krith.phil.muni.cz/horizonty/pomezi-divadla-a-reality

Paroží a jeřabiny. Prázdný dům se proměnil v pohraniční města
(Tomáš Šťástka, MF Dnes 21. října 2016)
http://kultura.zpravy.idnes.cz/pomezi-recenze-015-/divadlo.aspx?c=A161021_105726_divadlo_ts

Na pomezí intimity
(Ludvík Píza, Divadelní noviny 9. června 2016)
http://www.divadelni-noviny.cz/na-pomezi-intimity

Pomezní zážitky
(Ondra Dominik Horník, Artikl 1/2017)
http://artikl.org/divadelni/pomezni-zazitky

Na pomezí divadla a výtvarné instalace
(Lucie Křápková, Hybris 27/2016)
http://www.hybris.cz/na-pomezi-divadla-vytvarne-instalace

Jak za Poříčskou bránou vyrostlo Pomezí
(Kateřina Rathouská, ČRo Vltava, Čajovna 15. října 2016)
http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/jak-za-poricskou-branou-vyrostlo-pomezi--1659555

Svědectví o jedné zaniklé vesnici
(Tsunami 5/2016)
http://nextwave.cz/wp-content/uploads/2016/07/NW_Tsunami_05_V02.pdf

Záštitu hlavního města Prahy pro akci přejala MgA. Eliška Kaplický Fuchsová,
předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
a záštitu Městské části Prahy 8 zástupce starosty MgA. Petr Vilgus, PhD.